Wachtwoord wijzigen

Welkom bij de wizard "wachtwoord wijzigen". Om deze wizard te doorlopen heb je de volgende zaken nodig:

1. De gebruikersnaam die je van je (personeels)manager hebt gekregen.

2. De smartphone die aan je account is gekoppeld of een vervangende tijdelijke code die je bij je (personeels)manager kan aanvragen.

3. Het antwoord op een veiligheidsvraag. Je hebt je veiligheidsvragen ingesteld bij het koppelen van je smartphone.

------